Vnútroštátna a zahraničná
DOPRAVA

Disponujeme moderným vozovým parkom.
Krédom našej spoločnosti je kvalita dodaných služieb a spokojnosť našich zákazníkov.

OBJEDNÁVKA
autobusova doprava SAD s.r.o Žilina

SAD - Slovenská autobusová doprava s.r.o Žilina

SAD – Slovenská autobusová doprava s.r.o. Žilina (v skratke SAD s.r.o. Žilina), spoločnosť s ručením obmedzeným, je dopravca v oblasti osobnej nepravidelnej autobusovej dopravy. Spoločnosť vznikla v roku 1996 a v súčasnej dobe vlastní 20 vozidiel rôzneho prevedenia s obsaditeľnosťou od 19 – 59 miest. Disponujeme moderným vozovým parkom.

Krédom našej spoločnosti je kvalita dodaných služieb a spokojnosť našich zákazníkov.

Nepravidelná doprava

Zahŕňa činnosť vnútroštátnej a zahraničnej dopravy. K špecifikám nepravidelnej dopravy zaraďujeme aj osobitný druh dopravy, t. j. zmluvná doprava (dovoz a odvoz zamestnancov zmluvných partnerov).

V nepravidelnej doprave sa riadime heslom Operatívne a flexibilne.

V nepravidelnej doprave sú vyčlenené autobusy, ktorých vekový priemer nepresahuje 5 rokov a z technického pohľadu spĺňajú normu EEV až Euro 6. Tieto vozidlá majú obsaditeľnosť od 19 – 58 miest s rôznou výbavou.

V ponuke sú 3 stupne výbavy:

  • MINI BUS - klimatizácia. mikrofón, DVD Video, chladnička - 19 miest.
  • STANDARD COACH - klimatizácia. mikrofón, DVD Video, chladnička, WC - 49 miest.
  • LARGE COACH - klimatizácia. mikrofón, DVD Video, chladnička, WC - 57/59 miest.

Použitie vozidiel nepravidelnej dopravy je univerzálne, od využitia pre školské zájazdy, jednodňové a viacdňové zájazdy, pobytové a poznávacie zájazdy, pre kyvadlovú dopravu až po zabezpečovanie dopravy pre medzinárodné stretnutia, spoločenské a športové akcie.

V nepravidelnej doprave tvoria vozidlový park vozidlá značky SCANIA, MERCEDES, MAN. Nepravidelná doprava je koordinovaná non-stop dispečingom.