Autobusová doprava Žilina - preprava

Slovenská autobusová doprava s.r.o. zo Žiliny

SAD - Slovenská autobusová doprava s.r.o. Žilina

SAD - Slovenská autobusová doprava s.r.o. Žilina (v skratke SAD s.r.o. Žilina), spoločnosť s ručením obmedzeným, je dopravca v oblasti osobnej pravidelnej a nepravidelnej autobusovej dopravy. Spoločnosť vznikla v roku 1996 a v súčasnej dobe vlastní 51 vozidiel rôzneho prevedenia s obsaditeľnosťou od 19 – 58 miest.

Disponujeme moderným vozovým parkom, ktorý v rámci Slovenskej republiky nemá konkurenciu. Krédom našej spoločnosti je kvalita dodaných služieb a spokojnosť našich zákazníkov.

Nepravidelná doprava

Zahŕňa činnosť vnútroštátnej a zahraničnej dopravy. K špecifikám nepravidelnej dopravy zaraďujeme aj osobitný druh dopravy, t. j. zmluvná doprava (dovoz a odvoz zamestnancov zmluvných partnerov). V nepravidelnej doprave sa riadime heslom Operatívne a flexibilne.

V nepravidelnej doprave sú vyčlenené autobusy, ktorých vekový priemer nepresahuje 3 roky a z technického pohľadu spĺňajú normu Euro 4 až Euro 6. Tieto vozidlá majú obsaditeľnosť od 19 – 58 miest s rôznou výbavou.

V ponuke sú 4 stupne výbavy:

  • Mikrobus – autobusy s klimatizáciou, mikrofónom
  • Lux klimatizácia, video, bufet, mikrofón
  • HD klimatizácia, video, bufet, toaleta, mikrofón
  • Lux HD klimatizácia, video, bufet, toaleta, mikrofón, interaktívne sedadlá, opierky na nohy

Použitie vozidiel nepravidelnej dopravy je univerzálne, od využitia pre školské zájazdy, jednodňové a viacdňové zájazdy, pobytové a poznávacie zájazdy, pre kyvadlovú dopravu až po zabezpečovanie dopravy pre medzinárodné stretnutia, spoločenské a športové akcie.

V nepravidelnej doprave tvoria vozidlový park vozidlá značky SCANIA, MERCEDES, MAN. Nepravidelná doprava je koordinovaná non-stop dispečingom.

Nahliadnite na aktuálny vozový park spoločnosti.